tisdag 16 januari 2018

Lärmiljöernas olika dimensioner

I projektets inledande fas görs en kvalitativ kartläggning av daghemmens lärmiljöer i nuläget. Kartläggningen görs med hjälp av ECERS-metodens (Early Childhood Environment Rating Scale) senaste svenska version Utvärdering och utveckling i förskolan, som är ett instrument för kartläggning och utveckling av kvaliteten på daghemsmiljön. ECERS -instrumentet utvärderar och bedömer sju olika aspekter av daghemsmiljön:
  • Utrymme och inredning
  • Vård och omsorg
  • Språk och begreppsbildning
  • Leka och lära
  • Samspel
  • Verksamhetens organisation
  • Föräldrar och personal
Utvärderingen hjälper oss att förstå hur många olika faktorer som påverkar lärmiljön på daghem och att hitta de områden som är mest angelägna för utveckling på respektive enhet och utgående från det hitta strategier och strukturer för att öka den mätbara kvaliteten på lärmiljön.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik omfattas lärmiljön bland annat av den fysiska, psykiska och sociala dimensionen. Dimensionerna kan hittas i de sju aspekterna som kartläggs i ECERS.En fri illustration utgående från Helsingfors lokala plan för småbarnspedagogik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar