fredag 12 januari 2018

Utveckling av lärmiljöer på daghem

I de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik understryks att utgångspunkten för allt utvecklingsarbete på daghemmen ska utgå från barnets bästa och barnet står i fokus på ett mer uttalat sätt än tidigare.

Eftersom grunderna är en föreskrift som står på laglig grund förpliktigas därmed alla aktörer inom småbarnspedagogik i Finland att utvärdera och utveckla sin verksamhet i enlighet med dem. Hur man sedan har valt att precisera den småbarnspedagogiska verksamheten i de kommunala planerna och vidare tolka i de enhetsvisa planerna varierar.

Gällande daghemsmiljön är målet enligt grunderna en inkluderande, uppmuntrande och tillåtande miljö där barnen kan känna sig trygga att utforska sina egna intressen och ta egna initiativ. Miljöerna ska främja lärande, locka barnen till fysisk aktivitet samt möjliggöra olika typer av lek där barnen får upptäcka, utforska, uppleva, utvecklas och utmana sina färdigheter. Det är precis vad projektet Lockande lärmiljö vill jobba för och genom den här bloggen får ni följa med förändringsarbetet på nio olika daghem under projektets gång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar