onsdag 17 januari 2018

Engagerad personal

Det är inspirerande att se hur tankearbetet har kommit igång på de olika enheterna. Personalen ifrågasätter system och strukturer i verksamheten, diskuterar, dokumenterar och planerar.


Inspirationstavla under arbete i personalrummet.

Det som också märks tydligt på de olika enheterna är hur personalen anpassar verksamheten utgående från vad barnen vill göra, var de vill leka, vem som vill gå ut osv. Man ger barnen tid, jobbar i smågrupper, diskuterar, uppmuntrar, funderar och upptäcker och lär sig tillsammans.

Alla daghem har ändå en eller flera saker som de vill utveckla, förändra eller fördjupa förståelsen för. Diskussionerna hittills har handlat om bland annat:
  • möjligheter för fysisk aktivitet inomhus
  • föränderliga inomhusmiljöer
  • barnens perspektiv
  • ordning/kaos
  • möjligheter för varje barn
  • mångsidig och ändamålsenlig användning av utrymmen
  • barnsyn
  • barnens fria associationer, fantasi och upptäckande
  • värdegrunder
Många tankeprocesser har kommit igång och det är ett bra utgångsläge för att fortsätta utvecklingsarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar