tisdag 23 januari 2018

Fysisk aktivitet inomhus

På ett flertal enheter har diskuterats behovet av att öka barnens möjligheter till fysisk aktivitet inomhus. I observationer (Soini m.fl. 2014) av 3-åringars fysiska aktivitet i dagvården kunde man se, att i enlighet med tidigare studier, att den fysiska aktiviteten inomhus till 86 % var lågintensiv främst bestående av att sitta, stå och gå.  

På daghemmen som deltar i det här projektet ser man varierande möjligheter för barnen att, i enlighet med de nya grunderna, lockas till fysisk aktivitet och erbjudas mångsidiga möjligheter till fartfyllda aktiviteter och lekar. 

Möjligheterna varierar mellan olika daghem, men i allmänhet kan ändå konstateras att inomhusmiljöerna inte ger barnen tillräckliga möjligheter till rörelse och fartfyllda lekar och det här vill personalen gärna hitta fungerande lösningar för. Vi får ställa oss frågan om hur flitigt de utrymmen och redskap som finns används och hur tillgängliga de är för barnen?Ivrigt studsande

Gungor av filttyg. Barnens påhitt och i flitig användning.Begränsande faktorer kan vara allt från brist på utrymme eller redskap till personalens tolerans för kaos och allt däremellan. Vilka faktorer begränsar barnens fysiska aktivitet inomhus på ditt daghem? Och hur kunde man utnyttja redskap och utrymmen på ett sätt som skulle uppmuntra barnen till rörelse?Källa:
A. Soini et.al. (2014). Directly Observed Physical Activity among 3-Year Olds in Finnish Childcare. Jyväskylä universitet.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar