fredag 19 januari 2018

Barnen som utgångspunkt

Centralt för tänkandet kring utvecklingsarbetet under projektet Lockande lärmiljö är ett aktivt och delaktigt barn. Barnens perspektiv ska vara utgångspunkten för verksamheten, vilket också ska synas i lärmiljöerna. Med daghemmet som en lärande gemenskap uppstår här många möjligheter för att upptäcka och utveckla sina färdigheter i samspel med varandra. En helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja samlas i de nya grunderna för småbarnspedagogik under begreppet mångsidig kompetens.


En kvalitativ pedagogisk verksamhet stärker barnens mångsidiga kompetens.


På ett av daghemmen som deltar i projektet firade man i förra veckan ett barns födelsedag. Det tändes ljus och jubilaren fick välja vilken födelsedagssång de andra skulle sjunga. Flaggan hissades och stående sjöngs Blinka lilla stjärna och sedan fick barnen turvis fundera hurdan gåva de skulle vilja ge till födelsedagsbarnet. Av sina kompisar fick barnet fantasigåvor som bland annat flygande tossor, mjukisdjur, en levande dinosaurie och en helikopter för hela gruppen att åka i. Alla (drygt 15 barn) funderade länge och väl på vad födelsedagsbarnet skulle tänkas vilja ha och lyssnade intresserat till vad de andra kompisarna hade för gåvor. Avslutningsvis bjöds det på torkade banan- och aprikosbitar. Det var en fin stund att få vara en del av och flera av kompetensområdena berördes under denna stund.


Födelsedagsbarnets hedersplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar