måndag 29 januari 2018

Våga prova - våga misslyckas

Utveckling och förändring...
Ändamålsenlig utveckling förutsätter att gamla system, regler och rutiner revideras för att kunna sätta fingret på vad som behöver förändras för att nå dit man vill. Då man aktivt funderar kring vad som begränsar barnens lekupplevelser behövs en aktiv process för att vidare hitta nya möjligheter och eliminera begränsningarna.

Att utgå från barnen och aktivt ställa sig frågor som; "den regeln kanske fyllde en funktion då, men nu?" "det intresserade barnen då, men kanske inte längre?" "det fungerade inte med gruppen vi hade ifjol, men kanske nu?" 

När begränsningarna har identifierats kan idéarbetet börja. Vilka förändringar behöver vi göra? Redan i det här skedet kan man eventuellt stöta på motstånd för att förslagen av en eller annan anledning "inte går att förverkliga" eller för att förändringar innebär att man måste våga ta ett steg in i det okända. Idéerna kanske inte tas emot för att det känns för svårt, skulle bli för stökigt, det inte finns utrymme, barnen kan göra sig illa, personalen räcker inte till eller "det kanske fungerar där men på vårt dagis skulle det inte gå för att..." osv. Listan kan göras lång. 
Det här är inget som specifikt beskriver daghemmen i det här projektet, som jag tycker ställer sig i allmänhet väldigt positivt till att prova på nya tillvägagångssätt, men det är exempel osäkerhet som dyker upp i vilken förändringsprocess som helst.
För vet man egentligen förrän man har provat och gett det en ärlig chans? 
Vad är det värsta som kan hända? 
Gör det något om det misslyckas? 
Vi uppmuntrar ju också barnen att prova sig fram och vill att de ska lära sig att det är okej att misslyckas.

Lätt blir man fast i gamla mönster för att det är bekant...och bekvämt. Det tror jag vi är många som känner igeno oss i. Men genom att se möjligheterna istället för begränsningarna, ge förändringarna tid, utvärdera utfallet och fundera hur det som kanske inte fungerade kan utvecklas. En som kan det här att med öppet sinne prova på nya saker är Mamma Mu;

- Jag tål inte att se det här! Jag är allergisk mot kor
som spikar, jag får röda prickar över hela kroppen!

Mamma Mu, man kan inte hålla sågen med svansen!

- Jo då, Kråkan. Om man har svans så kan man det.

- Det blir ju snett!
- Mu Kråkan. Det gör inte så mycket.
- Krax! Om det blir snett blir det inte rätt.
- Det finns mer än ett sätt att göra rätt.
Ur Mamma Mu bygger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar