fredag 1 juni 2018

Pedagogisk dokumentation; en förutsättning för ett utforskande arbetssätt?

"Ett utforskande arbetssätt ... bidrar till att ge barnen möjlighet att fördjupa och utveckla sina förmågor. Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett sådant arbetssätt och bygger på ett gemensamt experimenterande och undersökande där barn och pedagoger tillsammans formulerar problem eller frågeställningar innan de söker lösningar." (Essen, G. m.fl., 2017, s. 37)
Foto: Pixabay.com
Efter att ha läst det här slogs jag av tanken som kom att bli rubriken till det här inlägget. Utan att observera, dokumentera och visa intresse för barns tankar just nu kan vi heller inte upprätthålla en miljö som bjuder in till upptäckande och utforskande. Det är en upptäcktsresa som förutsätter dokumentation och diskussion tillsammans med barnen och i arbetslaget; vad är det barnen är intresserade av? Det är ju något som lever hela tiden och daghemsmiljöns alla dimensioner måste hänga med i svängarna.

Hur lyhörda är vi inför det som barnen verbalt
och non-verbalt visar intresse för? 

Hur tar vi vara på barnens utforskande frågor, intryck och intressen?

Om vi är observanta nog finns här fantastiska möjligheter att uppmuntra barnen till att utforska och lära sig mera. Vi kan vara nyfikna, använda barns initiativ och signaler som utgångspunkt för aktiviteter, möjliggöra med material, diskussioner, uppmuntran och viktigast av allt; genom att vara aktiva medforskare. Det finns många som är verkligt bra på att jobba så här, medan det för många andra känns ovant och främmande. Även våra styrdokument betonar vikten av pedagogisk dokumentation, så det finns inga ursäkter, det är bara att sätta igång. Ett steg i taget tills det blir själva motorn som driver verksamheten.
"Barnens kunskaper och färdigheter, intressen och behov blir synliga genom den pedagogiska dokumentationen och ska utgöra grunden för planeringen av verksamheten. ... Syftet med pedagogisk dokumentation är att förverkliga småbarnspedagogisk verksamhet utgående från barnen." (UBS, Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2016, s. 30)
Foto: Pexels.com
Författarna till boken Pedagogisk dokumentation. Utvecklas och lära tillsammanssom ligger som grund för det här inlägget sänker ribban och jämför införandet av pedagogisk dokumentation i den löpande verksamheten med att lära sig cykla: 
"Alla steg och detaljer tar mycket kraft och medvetenhet. Det är många moment att tänka på samtidigt och all energi går åt till att genomföra handlingen." (Men så är det ju med allt nytt som man lär sig) ... "Bara att komma upp på cykeln blir ett moment, balansen, första trampet, händerna som i början krampaktigt greppar styret...Men varje tramp innebär en ny känsla, varje kurva ett nytt fokus. Efter ett tag ... utan att riktigt vara medvetna om att det hänt, hoppar vi bara på cykeln och trampar iväg utan att ens tänka på det." (Essen, G. m.fl., 2017, s. 22) 
Foto: Pixabay.com
Projektet Lockande lärmiljö vill erbjuda barnen fler möjligheter till upptäckande och utforskande i leken, med levande miljöer utformade tillsammans med barnen, utgående från deras intressen, behov och våra styrdokuments målsättningar för vård, fostran och lärande. Pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt syns redan nu i olika omfattning på daghemmen och en del cyklar redan stadigt. Samtidigt är det ett arbetsredskap som känns nytt för många och då är det nu hög tid att börja komma upp på cykeln och hitta balansen, för att det med tiden ska växa till ett självklart inslag i vårt arbete. Ett tramp i taget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar