fredag 4 maj 2018

Tillgänglighet och självverksamma miljöer

Barnens möjligheter att aktivt forma sin vardag är något som är mycket på tapeten inom småbarnspedagogiken idag. Miljöerna ska vara tillgängliga för barnen och planeras och utformas tillsammans med dem. 

"Men då kan det ju bli lite rörigt, om man har mycket saker och 
barnen får flytta runt grejer. Behöver man inte regler då? *

För att kunna ha tillgängliga miljöer behöver vi också gemensamt överenskomna regler och tillvägagångssätt, som bidrar till att skapa en trygg lärmiljö präglad av inbördes respekt och gemensamt ansvar. 

I videoklippet här under samtalar Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen om betydelsen av en tillgänlig miljö ur barnens perspektiv. En tolkning av en sådan tillgänglighet är att barnen ska ha möjlighet själv kunna ha en överblick över vad som erbjuds, välja aktivitet och ta för sig, utan att behöva be en vuxen om lov eller hjälp. Det talas i liknande sammanhang om att sträva till självinstruerande eller självverksamma miljöer för barnen. 

I en självverksam miljö ökar barnets möjligheter till upptäckande och utforskande på sina egna villkor, men betydelsen av gemensamt ansvar samt överenskomna regler och tillvägagångssätt är stor för att miljön ska vara trygg och hållbar. 
Pexels.com
Det är ingenting vi åstadkommer i en handvändning, utan ett förhållningssätt vi närmar oss med små steg tillsammans med barnen. "Vi måste problematisera det här tillsammans med barnen" sägs det i videoklippet. När barnen får vara delaktiga i diskussioner kring vilka regler som behövs för hållbarhet, trivsel och trygghet, blir det så mycket tydligare varför alla måste följa de här reglerna och reglerna får samtidigt en djupare betydelse och större genomslagskraft. Det är inte bara "för att vuxna säger så."
Videoklippet är en presentation av en tidigare fortbildning med temat pedagogiska miljöer, för personal inom småbarnspedagogiken i Sverige. I klippet behandlas flera aspekter av daghemsmiljön, ur ett rikssvenskt perspektiv.

Citatets sammanhang hittar ni här (~10:07): https://www.youtube.com/watch?v=DQIbfXgv_eA&t=747s

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar