fredag 6 april 2018

Möten med material

Skriven av
Petra Oksanen,
föreståndare vid Daghemmet Anna

Barnets dagar på daghemmet består av många möten. Varje dag uppstår möten med andra barn, vuxna, lärmiljöer och olika material. Alla dessa möten, små och stora ögonblick är betydelsefulla. Det är viktigt att vi ser och lyssnar, att vi är här och nu i dessa möten. 

Då vi diskuterat hur vi behöver utveckla våra lärmiljöer har det varit bra att stanna upp och fundera över hurdana mötesplatser vi vill erbjuda och skapa tillsammans med barnen samt hurdant material det skall finnas. Lärmiljöer handlar förstås om mycket mera än fysiska ytor, möbler och material. Det handlar lika mycket om de osynliga miljöerna vi rör oss i, den psykiska och sociala miljön. Hurdan barnsyn vi har, hurdan syn på lärande vi har samt hur vi ser den vuxnas roll och uppgift påverkar mycket hur vi bygger upp den fysiska miljön och hurdana material vi erbjuder. Jag tänker att de olika dimensionerna av lärmiljöer går hand i hand och behöver stöda varandra. 

Hurdant material har vi då och hurdant material behöver vi? Hurdant material lockar till lek? Hur föränderligt är materialet? Hurdana material gör barnen aktiva? Hur stöder materialet det som barnen är intresserade av? Kan materialet användas till mer än en sak? Finns det material som tilltalar alla sinnen? Hur kombinerar vi materialen? Hur erbjuder vi barnen olika material? Hur tillgängligt är materialet? Det här är några av frågorna vi diskuterat kring. 

Vi vill att barnen får möta material som är inbjudande, tillgängligt, föränderligt, väcker nyfikenhet, lockar och utmanar till lek, utforskande och lustfyllt lärande. Ett utforskande material är ett material där det inte finns några rätt eller fel. Man behöver inte veta vad det ska bli. Materialet kan användas om och om igen. Materialet ska vara möjligt att anpassas till pågående processer. En variation och mångfald i materialet inbjuder till olika mötesplatser, utforskande och lek. 

Vi ville introducera våra yngsta barn (1-2-åringarna) till ett nytt material, papprör i olika storlekar och väntade med spänning hur mötet med det nya materialet skulle bli. En morgon finns papprören på golvet för barnen att utforska. Barnen börjar med att titta, känna och fälla papprören som står uppställda. Ett barn smakar lite och ett annat bankar med ett rör i golvet. Ganska snabbt är en bygglek igång och flera barn kommer med. Det är viktigt att ge barnen tid att utforska det nya materialet och våga dem låta utforska på de sätt de behöver. Det kräver medforskande och engagerade vuxna och ett förhållningssätt som lyfter processen framöver resultatet. Nu har vi haft papprören i tre månader och de allra flesta dagar lockar rören till utforskande, lekar och spännande möten. 

Vad är det här? Hur låter det?

Byggprojekt igång.

”Här ska bilarna köra” ”-Vi gör en bana”
-”Akta tolpat”-”Min kör tunneliin”
Rören har utforskats noggrant. 
Ryms min hand in här? 
Vad kan man sätta i de tjocka rören 
och de smala rören? 
– Titta, små bilarna ryms in här!
Min bil åker lååååångt!

”-Vi är djurskötare -Vi sköter om djuren -Nu måste vi sova,
jag sover i tältet och du kan sova i huset(lådan)”

Skepp ohoj! Några barn plockade ut alla rör från lådan och lådan förvandlades till ett sjörövarskepp. Rören fungerade som teleskop, åror och megafoner. Med megafonerna varnades alla att sjörövarna var på väg. Leken lockade flera barn och snart seglade många skepp på havet.

Djuren placerades noggrant i sina egna hem och djurskötarna sprang till köket för att hämta mat till djuren och matade dem sedan med skedar och gafflar. Giraffen fick dyka huvudet före i grottan. Med jämna mellanrum hade djurskötarna pauser och vilade lite.

Lastbilschauffören lämnade 
byggmaterial till kojan 
och kör sedan vidare.
”-Kom och spela, vi tar två mailor”
Det är lika intressant att fylla och 
gömma saker i rören som att leta 
efter skatter i dem.

Det är fascinerande att få vara med om då ett material bidrar till så många olika mötesplatser, utforskande och lekar. Jag tänker att all slags material samt miljön blir meningsfull först då barnen skapar mening utifrån det som intresserar dem. Barnen har tusen tankar, idéer, intressen och funderingar som bara väntar på att få komma fram om vi vuxna tillåter det. De vuxnas nyfikna och utforskande förhållningssätt behöver tränas, utmanas och byggas, och hållas vid liv. Det är ett ständigt pågående arbete och leder till många spännande upptäcktsfärder tillsammans med barnen. Dessa äventyr tror jag att vi alla vill vara med om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar