torsdag 5 april 2018

Kreativ docklek

En härlig bild från gårdagen och barns kreativa lek med dockor. Böckerna fungerade här som sängar och en plåtask som potta. 

Sanne Björklund skriver om tydliga, men samtidigt flexibla miljöer i artikeln Skapa rikare pedagogiska miljöerpublicerad på forskoleforum.se. Hon problematiserar daghemsmiljön och balansen mellan tydlighet och flexibilitet utgående från ett exempel i likhet med tidigarenämnda docklek. Problematiken ligger enligt Björklund i att dels uppmuntra barnens initiativ och kreativa användning av material, dels att läsa av situationen och tillföra det material som barnen efterfrågar.  

Om material alltid tillåts flyttas mellan olika lekar och miljöer försvinner snabbt tydligheten, som i sin tur är viktig för att barnen ska kunna erbjudas lockande helheter till lek. I samtal med barnen kan vi ta reda på vad de behöver och tillsammans komma fram till vilket material som behövs för att komplettera leken.

Till dockleken som nämndes i början av texten har personalen både uppmuntrat initiativet och, utgående från barnets signaler och önskemål, börjat ordna fram material och redskap som kan komplettera leken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar