fredag 2 februari 2018

Forskning

Det görs en hel del forskning inom ämnet småbarnspedagogik och här i bloggen kommer ni att få ta del av sammanfattningar av aktuell forskning som berör lärmiljöer på daghem på olika sätt.
Här också ett par inspirerande böcker i ämnet:

Rum, barn och pedagoger : om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar
I boken beskrivs på vilket sätt, och varför den fysiska miljöns erbjudanden i samspel med barn och pedagoger kan skapa antingen möjligheter eller begränsningar för barns lek, kreativitet och förhandlingar.

Har det någon betydelse om lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material? Om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför en avdelning? Och vad sker när hallen får fungera som ett möjlighetsutrymme för lek?

Boken hittar ni här. 


Pedagogisk miljö i  tanke och handling

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna 
idéer. Samtidigt ska miljö och material stärka barnens intresse och nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper och färdigheter. 
Linda Linder, förskollärare, och hennes medförfattare inspireras av tanken om miljön som den tredje pedagogen, hämtad från den pedagogiska filosofi som vuxit fram i Reggio Emilia. Här delar de med sig av konkreta exempel med teoretiska och praktiska perspektiv på vilken skillnad den pedagogiska miljön kan göra i förskolan.

Boken hittar ni här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar